• In de strijd tegen corona is afgelopen weekend een avondklok ingesteld tot in ieder geval 9 februari. Vanuit de club doen we er alles aan om op een veilige en verantwoorde manier nog te kunnen sporten. We volgen daarin nauwgezet de aanpak van de KNVB en hebben voortdurend contact met de gemeente Steenwijkerland. Onze corona-adviseur Jan Keuning, werkzaam bij de GGD in de regio IJsselland, houdt daarbij de laatste ontwikkelingen voor ons in de gaten.

    Het buiten kunnen sporten is voor velen een welkome verademing. Maar als bestuur krijgen we ook vragen. Daarbij herkennen we de twijfel wat veilig en verantwoord is. Juist daarom volgen we de richting gevende instanties zoals hierboven vermeld. Natuurlijk is het een ieders vrije keuze om al dan niet deel te nemen aan de trainingen of de onderlinge wedstrijden. We kunnen ons voorstellen dat het toch ook ongemakkelijk voelt. Maar voel je vrij om daarin je eigen keuzes te maken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, deel die dan met de begeleiding of waar nodig met ons. Zo dragen we samen zorg voor een veilige omgeving.

    Laten we elkaar steunen om een passende manier te vinden om deze tijd door te komen.

    Het bestuur