• Aanpassing protocol bij overlijden

    Als vereniging hebben we helaas ook te maken met sterfgevallen. Het blijft persoonlijk hoe iemand daar op reageert. Als bestuur hebben we besloten het protocol bij overlijden iets aan te passen. We plaatsen nu niet meer standaard een advertentie in de lokale krant. Wel wordt na overleg met de familie altijd een bericht geplaatst op onze website. In alle gevallen maakt het bestuur verder de afweging wat past. We willen graag zorgvuldig zijn naar een ieder. Laten we zeker in deze gevallen elkaar helpen daar invulling aan te geven.

    Het bestuur