• Algemene ledenvergadering verplaatst naar begin 2021

    Door de aanhoudende coronacrises is het vooralsnog niet mogelijk om eind november een fysieke Algemene ledenvergadering te organiseren. Gelukkig zijn we in juli in staat geweest veel met jullie allen te delen. In de tussentijd is op allerlei fronten hard gewerkt. Allereerst om elke keer weer op passende wijze in te spelen op de veranderende situatie. Tot nu toe is er altijd weer een manier gevonden om toch nog enigszins te blijven sporten. Hulde aan de mensen die dat oppakken en mogelijk maken. 

    We zullen meer dan ooit met elkaar de schouders eronder moeten zetten om de club door deze zeer lastige periode heen te helpen. Door verlies van de kantine omzet geraken we steeds verder in financieel zwaar weer. We zoeken creativiteit om nieuwe inkomsten te genereren en tegelijkertijd de kosten scherp onder ogen te zien. Nieuwe initiatieven zijn welkom.

    Een fysieke ALV wordt zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar georganiseerd. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt naar een alternatieve oplossing gezocht. Blijf gezond en let op elkaar.

    Het Bestuur