• Visie

  • Inspelen op veranderingen in de maatschappij.
  • Oog hebben voor de behoeften van alle leden-doelgroepen.
  • Beleid maken vanuit bepaalde vaste uitgangspunten (rode draad).
  • Drie-eenheid prestatiegericht, niet-prestatiegericht en sociaal.
 • Missie

  • Faciliteren van actieve en passieve sportbeoefening.
  • Bieden van mogelijkheid tot zinvolle vrijetijdsbesteding.
  • Stimuleren en ondersteunen van sportieve ambities.
  • Bevorderen van acceptatie en onderling respect.
  • Bevorderen van clubgevoel en ledenbetrokkenheid.
  • Aansluiten bij behoeften in (lokale) samenleving.
 • Doelstellingen

  Het Bestuur van v.v. d’Olde Veste’54 ziet de hoofddoelstelling van onze vereniging als volgt: “Het creëren van zodanige voorwaarden, dat binnen onze vereniging de voetbalsport door zoveel mogelijk mensen op een zo hoog mogelijk niveau kan worden beoefend, zonder daarbij tekort te doen aan de sociale betekenis van het verenigingsleven in het algemeen en aan het belang van recreatieve sportbeoefening in het bijzonder.” In de hoofddoelstelling zitten drie elementen verwerkt, die ieder op hun eigen manier van belang worden geacht voor onze vereniging:

  • Het bevorderen van de sportbeoefening door zoveel mogelijk mensen op een zo hoog mogelijk niveau.
  • Het bieden van de volwaardige mogelijkheid tot recreatieve sportbeoefening voor alle leden, die daaraan behoefte hebben.
  • Het versterken c.q. op peil houden van het sociale aspect van het verenigingsleven, door het bevorderen van de betrokkenheid van de leden met de vereniging respectievelijk tussen de leden onderling.