• Fotografie

  Sinds jaar en dag worden er foto’s gemaakt van gebeurtenissen op en rond de velden. Daarmee worden mooie herinneringen vastgelegd, wat onder meer heeft geleid tot een fantastisch jubileum fotoboek “65 jaar v.v. d’Olde Veste ‘54”.

  Ook nu is een groep van vrijwilligers actief. Deze groep bestaat uit de volgende ervaren fotografen:

  • Adri van Sleen
  • Ina Kok – van Sleen
  • Jacob Westra
  • Jan van der Ploeg
  • Klaas Brinkman
  • Melita Schelhaas - Baartman

  Zij verzorgen jaarlijks ook de teamfoto’s. Wil je graag dat een clubfotograaf aanwezig is bij een gebeurtenis, dan kan je mailen naar fotografie@oldeveste.com

  Zij regelen dat een fotograaf aanwezig is. Dat lukt vrijwel altijd. Ook voor interesse in (sport)fotografie kan je bij hun terecht. Hun kennis en ervaring delen ze graag.

  De volgende basisafspraken zijn voor de fotografie van toepassing:

  1. Fotografie valt onder de AVG. Bij de entree van ons sportpark geven we aan dat bij betreden van ons sportpark impliciet toestemming wordt gegeven voor het maken van foto’s. Uiteraard alleen voor het vastleggen en delen van gebeurtenissen van onze club. Mocht u bezwaar hebben kunt u als (ouder van een) spelend lid dat kenbaar maken bij de leider of het bestuur.
  2. Indien je een exclusieve foto wilt laten maken voor bijvoorbeeld een krant, meldt dit dan direct bij de fotograaf. Hij kan dan voor het delen op andere media een paar andere foto’s maken en ter beschikking stellen. Zo blijft de exclusiviteit geborgd.
  3. Alle gemaakte foto’s worden in het seizoenalbum geplaatst. Je vindt die albums onder ‘Nieuws & Media’ op de website.
  4. De Olde Veste fotografen komen tenminste 2x per jaar bij elkaar. Bij aanvang van het seizoen en na de winterstop. Interesse om ook te gaan fotograferen? Meld je bij ons via het genoemde emailadres.
  5. Ook technisch stellen we eisen aan de kwaliteit van onze foto’s. Zie daarvoor de PDF onder deze pagina.
  6. Voor algemene vragen / opmerkingen over onze communicatie kunt u contact op nemen met het bestuur. U kunt ook mailen naar secretaris@oldeveste.com

   

  Veel kijkplezier!