• Grote Clubactie 2021

  De Grote Clubactie 2021 is inmiddels van start gegaan!

  Net zoals andere jaren, doet Olde Veste mee aan deze actie, omdat dit de club broodnodige extra opbrengsten oplevert.

  Elk spelend lid van Olde Veste doet mee aan de Grote Clubactie.
  Elk spelend lid krijgt 4 loten á € 3,= per lot. Dus in totaal € 12,=.
  Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, wordt dit bedrag via de contributie geïnd.

  De leden kunnen naar eigen keuze vervolgens de loten zelf houden of doorverkopen.
  Voor wie meer loten dan 4 wil/kan verkopen, zijn er extra loten beschikbaar.
  Voor jeugdleden die niet met de loten zelf langs de deur willen, zijn speciale verkoopboekjes beschikbaar.
  Informatie over prijzen, uitslag etc. is allemaal op de loten te vinden.

  Ik verzoek alle leiders/trainers om de loten voor de spelers van jullie team bij mij (Henk Zwoferink) af te halen in de OV kantine.

  Dat kan op de volgende tijdstippen:

  • Donderdag 7 oktober van 19.00 – 20.00 uur
  • Dinsdag 12 oktober van 19.30 – 20.00 uur
  • Zaterdag 16 oktober van 11.00 – 12.00 uur

   

  Als jullie dan paraat hebben hoeveel spelers je in je team hebt, krijg je van mij het benodigd aantal loten mee.
  Ik verzoek jullie vervolgens de loten onder de spelers van je team te verdelen.
  Voor de goede orde: het niet afhalen van de loten leidt niet tot restitutie van betaalde bijdrage.

  Alvast bedankt voor de moeite en de medewerking!

   

  Henk Zwoferink

  Penningmeester