• Fusiegesprekken vv Steenwijk en vv d’ Olde Veste ’54

    Ruim een jaar zijn de voetbalclubs vv Steenwijk en d’ Olde Veste ’54 met elkaar in gesprek om te onderzoeken of beide clubs nauwer kunnen samenwerken of wellicht kunnen fuseren. De gesprekken zijn destijds gestart omdat beide verenigingen door de krimp een daling van het aantal leden verwachten, het steeds moeilijker wordt voldoende vrijwilligers te vinden en omdat het door de almaar stijgende kosten moeilijk wordt in de toekomst financieel gezond te blijven. Vooral de energiekosten nemen de komende jaren sterk toe. Met medewerking van de KNVB hebben beide verenigingen in de afgelopen maanden een onderzoek (quick scan) gedaan om de samenwerking verder te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer bemoedigend. Beide clubs vinden een toekomstige fusie een goede oplossing voor de genoemde problemen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe fusievereniging op één duurzame en toekomstig bestendige locatie wordt gevestigd. Deze locatie moet voldoen aan de toekomstige energienormen en daarmee nagenoeg energieneutraal zijn. Daarnaast moet de locatie beschikken over voldoende (kunst)grasvelden en kleedkamers.  

    Op twee locaties blijven spelen is geen optie omdat daarmee de daadwerkelijke integratie van beide clubs achterwege blijft en dit niet leidt tot een sterke kostenreductie. Beide clubs spreken geen voorkeur uit voor de locatie van de accommodatie. Binnenkort volgt een gesprek met de Gemeente Steenwijkerland om te onderzoeken of de "één locatie oplossing" haalbaar is. Mocht dit op termijn niet mogelijk zijn, dan blijven beide vereniging op hun eigen locatie spelen en is een fusie niet langer aan de orde. Wel zoeken beide verenigingen dan naar andere manieren om verder samen te werken.

     

    Bestuur vv d’ Olde Veste ‘54

    Bestuur vv Steenwijk