• Beste leden, 

  We heten jullie van harte welkom op onze algemene ledenvergadering op

  Vrijdag 3 juli a.s. van 20:00 - 22:00 in de Meenthe.

  Nu de maatregelen rond het coronavirus dit toelaten willen we jullie graag bijpraten en betrekken bij tal van zaken. Naast de gebruikelijke onderwerpen staan belangrijke punten op de agenda als: 

  1. Voortuitblik: Selecties op orde, organisatie verandering(en)
  2. Financiële situatie: crisesjaar 2020 en verwachtingen volgend seizoen
  3. Stand van zaken fusie: tijdlijn, besluitvorming en keuzes
  4. Privatisering en accommodatie
  5. Verduurzaming binnen OV54
  6. Steenwijkerland United - een krachtig initiatief!
  7. Van harte….

  Gelet op de coronamaatregelen dient iedereen zich vooraf aan te melden. Een kort mailbericht naar onderstaand adres met daarbij de volledige naam  is voldoende, maar noodzakelijk!

   ALV-OV54@oldeveste.com

  Graag ook tijdens de ALV de geldende regels in relatie tot afstand houden, etc in acht nemen.

  Na aanmelding worden de agenda en notulen per mail toegestuurd. Voor een hapje en een drankje is gezorgd. We zien er naar uit jullie weer te ontmoeten.

  Namens het bestuur van harte welkom,

  Elbert-Jan Hesse

  voorzitter