• Mededelingen Algemene Ledenvergadering 6 juli 2018

  Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn twee onderwerpen aan de orde geweest die we bij jullie onder de aandacht willen brengen

  Samenwerking v.v. Steenwijk 

  In de afgelopen maanden hebben we (bestuur OV) een aantal keren gesproken met het bestuur van VV Steenwijk. Tijdens die gesprekken is de huidige samenwerking geëvalueerd (gezamenlijke teams in de competitie, gezamenlijke organiseren van opleidingen) en is aan de hand van het beleid van beide verenigingen gekeken naar de toekomst. Duidelijk werd dat beide verenigingen voor grote uitdagingen staan. Zo is er de angst voor een afnemend ledenaantal als gevolg van de krimp. Minder leden betekent een daling van de verenigingsinkomsten (minder contributie en minder kantineomzet). Ook blijft het voor beide verenigingen lastig voldoende vrijwilligers te krijgen. Daarnaast hebben beide verenigingen zorgen over hun accommodatie. Wij (OV) moeten op korte termijn onze kantine grondig aanpassen. Beide besturen hebben afgesproken verder te willen onderzoeken of de samenwerking verder geïntensiveerd kan worden. Ook is de vraag gesteld wat de gemeente hierin kan betekenen? Samen met het bestuur van vv Steenwijk hebben we daarna een gesprek gehad met de wethouder sportzaken (Bram Harmsma).
  Na het gesprek toonde de wethouder zich bereid en welwillend om met ons mee te denken. De wethouder bood aan een haalbaarheidsonderzoek te willen laten uitvoeren. De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven over de haalbaarheid van de aanpassingen van beide accommodaties en de eventuele gevolgen hiervan voor verdere samenwerking tussen Olde Veste en vv Steenwijk. Wethouder Harsma stelde wel als voorwaarde voor het onderzoek dat beide besturen het mandaat van de leden moeten hebben.
  Daarom is aan de ALV de vraag voorgelegd om goedkeuring te geven aan de uitvoering van dit onderzoek. Na een goede discussie is de ALV hiermee akkoord gegaan. Afgesproken is dat de (tussen) resultaten tijdens de volgende ALV worden besproken. Ook de leden van vv Steenwijk hebben hun akkoord gegeven. Na de vakantie is er een afspraak met de Gemeente om het vervolg verder te bespreken. 

   

  Privatisering 

  Al ruim 7 jaar is Olde Veste in gesprek met de gemeente Steenwijkerland over privatisering van de kleedkamers. Deze gesprekken zijn destijds gestart nadat de gemeente huur ging vragen voor het gebruik van de kleedkamers. Als resultaat van de lange discussies en onderhandelingen is de gemeente nu bereid, als tegemoetkoming voor de ca. 30.000 uur zelfwerkzaamheid door leden tijdens de bouw van de kleedkamers , de ontstane huurachterstand kwijt te schelden.
  Daarnaast krijgt Olde Veste een eenmalig bedrag voor het toekomstig beheer en onderhoud van de kleedkamers. De onderhandelingen tussen beide partijen zijn nog niet helemaal afgerond, maar naderen hun eind. De ALV gaf het bestuur mandaat de laatste hobbels weg te nemen en daarmee de onderhandelingen af te ronden. Dit betekent dat we naast eigenaar van de kantine ook eigenaar worden van de kleedkamers. We moet deze kleedkamer in het vervolg dus zelf onderhouden maar hoeven geen huur te betalen voor het gebruik ervan.