• vv d'Olde Veste ’54 onderneemt juridische stappen tegen KNVB

    Op woensdag 8 mei jl. ontvingen wij het bericht dat de KNVB alsnog besloten heeft vv Jubbega uit de competitie van de Eerste Klasse I te nemen. Dit besluit en het gekozen tijdstip van mededelen, enkele uren voor onze bekerfinale, is ons inziens zeer ongelukkig. Het bericht spreekt van een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokken clubs. De weging van alternatieven is niet gedeeld met ons en wij trekken die afweging ook ernstig in twijfel. Zowel in eerdere correspondentie met de KNVB als in diverse persberichten is aangegeven dat er alternatieven zijn die meer recht doen aan de situatie en passen binnen de geldende regelgeving. Voor ons is het onbegrijpelijk dat vv Jubbega nu door de KNVB "wordt beloond" voor haar onsportief en onverantwoordelijk handelen.

    Het besluit benadeelt vv d'Olde Veste '54 zeer ernstig. Het ontneemt immers ons de mogelijkheid op eigen kracht kampioen te worden in de Eerste Klasse I, en daarmee directe promotie te verdienen. Daarnaast roept de handelswijze, communicatie en het doorgezette besluit van de KNVB veel vraagtekens en maatschappelijke verontwaardiging op.

    We naderen de laatste speeldag in de competitie. In een ultieme oproep is het bestuur Amateurvoetbal van de KNVB verzocht haar besluit te herroepen, zoals eerder ook is gebeurd. Helaas is daar geen gehoor aangegeven. Dit heeft ons doen besluiten in een kort geding het besluit aan te vechten. Daarmee is de eindstand van de Eerste Klasse I tot nader orde onzeker. Dat is betreurenswaardig en onnodig. Om die reden hebben wij de KNVB en alle clubs in onze competitie geïnformeerd over ons voornemen.

    Wij zien uit naar het finale oordeel van de rechtbank, zodat we ons aansluitend kunnen richten op hetgeen waarvoor we bestaan: voetballen.

    Het bestuur van vv d'Olde Veste'54