• Ondersteuning van ouders op zaterdagochtend

  Tot nu toe zorgde de BGJ op zaterdagochtend altijd voor voldoende bezetting op het wedstrijdsecretariaat.

  Maar omdat binnen de BGJ een aantal ‘vaste krachten’ met ingang van het begin van dit seizoen gestopt zijn, hebben we op dit moment te weinig mensen om elke zaterdagochtend een goede bezetting te kunnen garanderen. Daarom is afgesproken dat jeugdteams bij toerbeurt ouders ‘leveren’ die gaan ondersteunen op het wedstrijdsecretariaat.

  Het werk bestaat uit het ontvangen van teams en scheidsrechters, het controleren van de kleedkamers en meehelpen bij allerlei issues die nodig zijn om alle jeugdwedstrijden op zo’n zaterdagochtend in goede banen te laten verlopen. Per zaterdagochtend zijn 2 x 2 ouders nodig, in 2 ploegen (2 ouders van 8.00 tot 10.00 en 2 ouders van 10.00 tot 12.00 uur).

  Er zijn op zaterdagochtend altijd OV’ers aanwezig die de taken verdelen en de ouders wegwijs maken.

  Per team mag je zelf bepalen welke ouders assisteren. De communicatie verloopt via de leiders/trainers van de betreffende teams. 

  Dit voorstel is goedgekeurd tijdens de ALV van 5 juli 2019, en besproken met de leiders/trainers op de bijeenkomst van 27 augustus. We hebben daarbij afgesproken dat we starten met de ouders van de JO15 en JO13 teams. Voor deze leeftijdscategorieën is gekozen omdat de oudste jeugd (JO17 & JO19) al ingedeeld (kunnen) worden voor kantinedienst, en ouders van de jongste jeugd al gevraagd kunnen worden om mee te helpen met het uitzetten van de velden op zaterdagochtend. Zo helpen alle teams mee bij het opvangen van het tekort aan vrijwilligers!

  We hebben een rooster gemaakt tot de winterstop. Elk team komt dan 2 ochtenden aan de beurt. Als een team ingeroosterd is om te helpen, heeft dat team die ochtend altijd zelf een thuiswedstrijd.

  In de winterstop gaan we dit evalueren en maken we een plan voor de 2e seizoenshelft. Wellicht staan er komende weken ouders op die dit zo leuk vinden om te doen, dat zij wel vaker als vaste bezetting ingeroosterd zouden willen worden.

  Voor vragen kun je terecht bij Marc Buiter (mbuiter@oldeveste.com) of bij Henk Zwoferink (hzwoferink@oldeveste.com)

  Rooster tot aan de winterstop alsvolgt:

  14/9: JO15-1 21/9: JO15-3 28/9: JO15-2

  05/10: JO15-4 12/10: JO13-2 19/10: JO13-1

  26/10: JO15-1 02/11: JO15-3 09/11: JO15-5

  16/11: JO15-4 23/11: JO13-1 30/11: JO15-2

  07/12: JO15-5 14/12: JO13-2