• Samenwerking Olde Veste en vv Steenwijk

    Samenwerking Olde Veste en vv Steenwijk

    Zoals bekend zijn Olde Veste en vv Steenwijk al lange tijd met elkaar in gesprek om te onderzoeken of beide clubs nauwer kunnen samenwerken of wellicht kunnen fuseren. Daarvoor is in het voorjaar een onderzoek (quick scan) gedaan. De resultaten hiervan zijn besproken tijdens de ALV van juli jl. Belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat beide clubs een toekomstige fusie zien zitten. Maar daarbij is de voorwaarde gesteld dat de nieuwe fusievereniging op één duurzame en toekomstigbestendige locatie wordt gevestigd. Deze locatie moet voldoen aan de toekomstige energienormen en beschikken over voldoende (kunst)grasvelden en kleedkamers. Op twee locaties blijven spelen is voor beide clubs geen optie omdat daarmee de daadwerkelijke integratie achterwege blijft en deze oplossing niet leidt tot een sterke kostenreductie. Mocht spelen op één locatie niet mogelijk zijn dan is een fusie niet langer aan de orde.

    Vorige week hebben de voorzitters van beide verenigingen een gesprek gehad met wethouder Harmsma van de Gemeente Steenwijkerland. Tijdens dit gesprek is het onderzoek verder toegelicht en is de "één locatie oplossing" besproken. Wethouder Harmsma sprak zijn waardering uit voor het onderzoeksrapport en zegde toe aan de hand van het rapport verder te onderzoeken of de ”één locatie oplossing” past in de brede gebiedsontwikkeling waar de Gemeente aan werkt. Wat dit precies betekent en wat hiervan de gevolgen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel zegde de wethouder toe deze duidelijkheid voor 1 januari 2020 aan beide verenigingen te verschaffen. Al met al een positieve stap in de verdere ontwikkeling van de samenwerking.