• We zien allemaal uit naar een volle kantine en drukte langs de lijn. We knokken ons door de crisis en houden nog even vol. De algemene ledenvergadering van eind vorig jaar is zoals al eerder aangekondigd, verplaatst naar begin 2021. We hadden de stille hoop dat we elkaar eind januari weer konden ontmoeten, maar helaas.

  We hebben daarom besloten in te zetten op een digitale Algemene Ledenvergadering eind maart. In de tijdelijke Wet Covid-19 (Corona Spoedwet) is het formeel toegestaan een digitale ALV te organiseren.

  Om deel te nemen aan deze digitale vergadering dient u zich aan te melden per email, met vermelding van uw volledige naam en mailadres waarmee u aan de vergadering wil deelnemen.

  U kunt uw aanmelding zenden aan ALV-OV54@oldeveste.com. U dient lid te zijn van Olde Veste.

  De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk een week voor de vergadering per mail toegestuurd. Voor specifieke vragen omtrent de financiën kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Henk Zwoferink.

  U kunt een ander lid schriftelijk machtigen, mocht u zelf niet aanwezig kunnen zijn. Ieder lid kan door max. 2 personen worden gemachtigd. Stuur de eventuele schriftelijke machtiging(en) mee met uw aanmelding o.v.v. naam en lidnummer van degene die u vertegenwoordigt. Tot 72 uur voor de vergadering kunt u  eventueel schriftelijk uw vragen en opmerkingen kenbaar maken op bovenstaand mailadres. Alle vragen zullen tijdens de ALV worden behandeld.

  Er volgt per mail eveneens een link met bijbehorende uitleg hoe u deel kan nemen. Onze digitale ALV wordt belangeloos georganiseerd door BAS Media uit Steenwijk.

  Ondanks de beperkingen hebben we zin om jullie te informeren over het reilen en zeilen binnen Olde Veste. Zorg dat je erbij bent en ontdek hoe we gesteld staan voor de toekomst.

  Het Bestuur.