• Bestelformulier snertactie

  De snertactie van v.v. d’Olde Veste ’54 is een jaarlange traditie en zal voor de 43e editie op 15 januari 2022 worden gehouden. Omdat deze traditie niet alleen de grootste vrijwilligersactiviteit is voor jong en oud, het levert jaarlijks ook een aanzienlijke opbrengst op die ten goede komt aan de gehele vereniging.

  Gezien de onvoorspelbaarheid van de COVID maatregelen en het voorkomen van een jojo-effect hebben wij besloten om de komende editie wederom niet langs de deuren te gaan. We gaan de snertactie uitvoeren zoals we dit de afgelopen editie hebben gedaan, hiermee kunnen we altijd inspelen op een gewijzigde situatie als gevolg aanvullende COVID maatregelen vanuit het Haagse.

  We gaan opnieuw werken met bestellijsten, een concept waar wij vertrouwen in hebben gezien het resultaat in januari 2021. Alle spelende leden ontvangen de bestellijsten via hun teambegeleiding en niet-spelende leden zijn per mail benaderd.

  Diegenen die niet door onze leden worden benaderd kunnen ook zelf snert en/of worst bestellen: 1) Vul het bestelformulier in, 2) Mail het bestelformulier voor 23 december 2021 naar astrijker@oldeveste.com 3) Kom op zaterdag 15 januari 2022 tussen 10.00 en 12.00 uur naar de vereniging voor het afhalen van de bestelling.

  Meer nieuws over de snertactie volgt in de lokale media en op onze eigen social media.

  Download het bestelformulier hier