• Stand van zaken samenwerking/fusie v.v. Steenwijk

  Olde Veste is een vereniging om trots op te zijn. We zijn blij dat zovelen met plezier betrokken zijn bij onze club. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen, daar zetten we ons allemaal voor in, zeker ook nu en straks als we de wei weer in mogen.

  Zoals bij jullie bekend, denken we al geruime tijd na over onze toekomst. In het kader van een mogelijke fusie hebben we daarbij al lange tijd overleg met v.v. Steenwijk. Beide clubs zijn dit overleg gestart omdat in onze regio sprake is van krimp van het aantal leden, de kosten stijgen en het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om in Steenwijk meerdere voetbalverenigingen in de benen te houden. Allereerst voor de clubs zelf maar ook voor de gemeente. Maar we vinden het belangrijk om ook in de toekomst voetbal op elk niveau aan te kunnen bieden en dit bovendien te doen op een toekomstbestendige accommodatie. Onze huidige accommodatie mag vernieuwd, is weinig duurzaam en mist uitstraling. Dat maakt dat we verstandige keuzes moeten maken in wat we aanpakken. Al deze argumenten dragen bij aan de overtuiging dat een fusie ons veel beter toekomstbestendig maakt, waarbij we het beste van beide kunnen combineren.

  Na onze verkenning met v.v. Steenwijk hebben we gezamenlijk een quickscan uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn verwoord in wensen en voorwaarden. De quickscan is in juli 2019 voorgelegd aan de leden en akkoord bevonden.  In de ALV van December jl. is aangegeven dat begin 2020 dit rapport besproken zou worden met de gemeente. Dat is ook gebeurd in aanwezigheid van beide voltallige besturen. De gemeente is positief over een voorgenomen fusie en wil deze plannen steunen. Daarbij is de keuze gemaakt voor een gezamenlijke locatie aan de Parallelweg. Wij kunnen ons vinden in die keuze.  Naast de voetbalverenigingen zijn er ook andere belanghebbenden. De gemeente heeft de behoefte om alle partijen te spreken en scherp te hebben wat de verwachtingen van de diverse partijen zijn. Dat proces is in de achterliggende maanden in gang gezet en leidt ook tot discussie. Aangezien de visie van Olde Veste is verwoord in de quickscan is het vanuit onze zijde even stil gebleven. 

  Begin maart hebben we overwogen een extra ALV te organiseren om jullie bij te praten over diverse zaken. Helaas maakt de coronacrisis bij elkaar komen nu onmogelijk.

  Zodra de gemeente de inventarisatie heeft afgerond kunnen mogelijke vervolgstappen worden gezet en wordt dit gedeeld. In de tussentijd blijven we volop bezig om het voetbal weer op gang te krijgen en na te denken voor komend seizoen. Met fors terugvallende inkomsten een hele uitdaging voor ons allemaal.

  Als er specifieke vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur. We willen graag weten wat er leeft, maar altijd met het doel er samen beter uit te komen. We zien ernaar uit elkaar weer ontmoeten op ons sportpark. Blijf gezond en let op elkaar.

   

  Het Bestuur