• Terugblik ALV - Nieuw Lid van Verdienste

  Geslaagde ALV met nieuw lid van verdienste – Dirk Gerrits

  De stemming op de ALV was afgelopen vrijdagavond 1 juli opperbest. Voorzitter Elbert-Jan Hesse verwelkomde de ca. 60 aanwezige leden en hij begon uiteraard met een terugblik op het kampioenschap van OV1 afgelopen seizoen. Dat deed hij aan de hand van een compilatie die Bertus de Boer had gemaakt, en die via deze link nog eens kan worden teruggekeken: https://youtu.be/snQuEVsniMQ

  Daarna roemde hij Dirk Gerrits, die al jarenlang het technisch beleid binnen Olde Veste aanstuurt en om die reden kan worden gezien als de architect van het unieke succes van dit jaar: promotie naar de 4e Divisie met een selectie die voor het grootste deel uit “eigen jongens” bestaat! Het bestuur stelde de vergadering voor om Dirk voor zijn jarenlange inspanningen op dit gebied te benoemen tot Lid van Verdienste van Olde Veste, en dat werd unaniem door de ALV goedgekeurd.

  Dirk vertelde daarna meer over het technisch beleid bij Olde Veste en hij maakte duidelijk dat de huidige successen de afgelopen jaren ‘vele vaders’ hebben gehad, en hij benadrukte het belang van blijvende investeringen in de jeugdopleiding, omdat dat de kurk is waar Olde Veste op drijft.

  Daarna werd René Jongbloed unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid van Olde Veste, met als specifiek aandachtsgebied de jeugdopleiding. René nam de vergadering mee in zijn plannen om te blijven investeren in de jeugdopleiding en hij gaat dat doen met een “technisch hart” dat bestaat uit zeer gerenommeerde namen uit de OV-gelederen!

  De penningmeester presenteerde de voorlopige jaarcijfers over het seizoen 2021-22 en ook daar werd iedereen blij van, want het seizoen werd afgesloten met een klinkend positief resultaat. De afgelopen jaren heeft onze vereniging mooie stappen gezet, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming en recentelijk nog met een nieuw kledingplan. Ook de BCOV doet het erg goed en er zijn een aantal nieuwe sponsoren te verwelkomen. De financiële positie van Olde Veste is op dit moment dan ook uitstekend en de vereniging is er klaar voor om volgende grote stap te zetten in de vorm van een investering in nieuwbouw/verbouw van onze kantine.

  Frans-Jan Willemen gaf vervolgens de vergadering uitleg over de plannen voor investeringen in de upgrading van het hoofdveld op korte termijn, en over de plannen voor een nieuwe multifunctionele kantine op iets langere termijn. De vergadering gaf vervolgens unaniem groen licht om die plannen verder en concreter uit te werken.

  Wat een fantastisch seizoen! Op naar volgend jaar.