• Terugblik ALV – oproep: in gesprek over de toekomst

  Afgelopen vrijdag 2 december vond in de kantine de Algemene ledenvergadering plaats. Ondanks het WK-voetbal was er een prima opkomst. Na een opening van de voorzitter met een terugblik van al het moois dat we met elkaar hebben gedaan, was het tijd voor het serieuze werk.

  Na het vaststellen van agenda en notulen werd een toelichting gegeven op de financiën. We zijn een gezonde vereniging met een positief resultaat, die groei bovendien laat zien. Toch is er ook zorg om de stijgende energiekosten bijvoorbeeld. We doen er alles aan om slim in te kopen en we gaan door met verduurzamen van ons complex. De kascommissie verleende penningmeester en bestuur decharge.

  De uitgewerkte variant van de nieuwbouw van de kantine blijkt ook na een verfijnde calculatie nog steeds boven budget. Extreme inflatie en hoge rente drijven de kosten op. Daarmee gaan we nu ook kijken naar opwaarderen van het huidige gebouw met eventueel een tribune.

  Verduurzaming staat blijvend op de agenda. Het is onze wens geheel van het aardgas af te gaan. De mogelijkheden worden met een externe adviseur onderzocht, waarbij we ook een beroep gaan doen op gemeentesubsidie voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Ook voor het maaien van de velden wordt een betere en goedkopere oplossing gezocht. We pakken dat komende periode op.

  Ook is een toelichting gegeven op de gesprekken die weer gestart zijn met de naastgelegen verenigingen v.v. Steenwijk en v.v. Steenwijker Boys. De gesprekken worden begeleid door een externe adviseur van de gemeente Steenwijkerland.

  Namens Olde Veste nemen Martijn Strijker en Stefan Moes deel en is het bestuur op afstand betrokken. Doel van de gesprekken is om de uitdagingen van de toekomst, met teruglopende aantallen leden en stijgende kosten te bespreken en te ontdekken waar we elkaar kunnen vinden. De ideeën zijn gericht op de middellange tot lange termijn.

  Stefan en Martijn zijn nog op zoek naar mensen uit de vereniging die ook willen meepraten over de toekomst van het voetbal in Steenwijk. Interesse? Zoek Martijn of Stefan op, of neem contact op met het bestuur.

  Na het formele gedeelte werden een aantal leden in het zonnetje gezet. Er waren zowel jubilarissen van 25, 40 en zelfs 50 jaar lid. Na de uitreiking van een oorkonde werd de avond afgesloten met een drankje en een mooie stuk WK voetbal.