• Twee nieuwe ereleden op geslaagde ALV – een terugblik

  We kijken met tevredenheid terug op de ALV afgelopen vrijdag met als thema: 65 jaar jong en klaar voor de toekomst. Rond de 100 mensen zaten geheel volgens de geldende voorschriften in de Meenthe. Een mooie clubvideo opende de vergadering met een overvolle agenda met bovendien een ogenschijnlijk bescheiden agendapunt: Van harte….

  Niets was minder waar! Tot grote verrassing van de broers Gerhard en Jan van der Ploeg werden zij door de ALV benoemd tot ereleden van v.v. Olde Veste ’54. Jan was bovendien door zijn familie onder valse voorwendselen naar de Meenthe gelokt. Beiden zijn al zeer veel jaar actief binnen onze vereniging. Bestuur, financiën, ledenadministratie, snertacties en vele commissies: altijd positief betrokken om de vereniging verder te brengen. Zij treden daarmee in de voetsporen van hun vader, tot groot genoegen van moeder van der Ploeg. Onder luid applaus werd een beeldje, de oorkonde en bloemen uitgereikt. Het is jullie gegund!

   

  Tijdens de seizoenterugblik was aandacht voor de sportieve prestaties en de impact van Corona. OV stond er tot de uitbraak in vele opzichten goed voor. De crises heeft ook ons stevig geraakt maar er is niet stil gezeten!

  Wat betreft de fusie met v.v. Steenwijk is er nu duidelijkheid. De fusie is op de lange baan geschoven. In een gezamenlijk persbericht, wat ook elders op deze site staat, is dit nader toegelicht. Feit is dat we veel energie hebben gestoken in een langdurig traject. Energie die nu vrijkomt en benut wordt om de eigen vereniging toekomstbestendig te maken.

  Op sportief vlak staan we er goed voor! Een nieuwe trainer bij het 1e en heel veel spelers uit de eigen opleiding in de voorlopige selecties van OV1 en OV2.  In de jeugdopleiding gaan we organisatorisch een aantal zaken samenbrengen. Hiermee proberen we de opleiding op alle niveaus verder te versterken. Er zijn nog enige vacatures, dus bij belangstelling…

  Een toekomstbestendig complex vraagt ook om duurzame oplossingen. Er is overeenstemming bereikt met de gemeente over verdere privatisering van ons complex. Dat biedt dan ook mogelijkheden! Het plan is gepresenteerd om de verlichting aan te pakken en dit te combineren met zonnepanelen. Een flinke investering, die met een goed doordacht plan wel tot een mooie jaarlijkse besparing leidt. En niet te vergeten: Veel betere verlichting!

  Ook onze sponsoren zijn genoemd. Lokaal ondernemerschap heeft onze steun nodig! Gedurende de crisis hebben we onze sponsoren bezocht en gesteund met een presentje en een kaart. Daarnaast de oproep bij de eigen inkopen aan de lokale ondernemer te denken. We zijn blij ook te kunnen melden dat sportschool HIER komend seizoen de fysiotherapie van de selectie voor zijn rekening neemt, met bovendien de mogelijkheid voor ALLE leden om op maandag tussen 20.00 en 21.00 uur binnen te lopen op de club tijdens het avondspreekuur.

  Vanuit financieel oogpunt hebben we alle zeilen bijgezet om met beperkte kleerscheuren door de crisis te komen. Dat is voor dit seizoen goed gelukt. Door diverse coronasteun, van de gemeente en Rabobank, leegverkoop van de kantine, is dit goed gelukt.  Voor de verdere ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoebal is bij ING een plan ingediend wat leidt tot een 3-jarig sponsorcontract. Verder zijn er plannen in ontwikkeling om in de breedte voetbal en onze vereniging maatschappelijk in te zetten. Daarover na de zomer meer.

  Er heerste een positieve sfeer tijdens de vergadering en na zeker ook na afloop. We hebben zin in de toekomst en start van het komend seizoen! Een mooie zomer gewenst.

   

   

   

  Het bestuur