• Update OV Financials & Corona

  Update OV Financials & Corona

  Nederland wordt op dit moment zwaar getroffen door het Corona-virus. Dat geldt in de eerste plaats voor diegenen die ziek zijn (geweest) of dierbaren hebben verloren aan deze ziekte. En de mensen die werken in de zorg hebben het zwaar te verduren en doen fantastisch werk. Voor veel ondernemingen geldt dat Corona hen acuut heeft geconfronteerd met een heftige economische crisis, omdat hun omzet van de ene op de andere dag grotendeels is weggevallen of essentiële producten niet meer geleverd worden.

  En hoewel sport tegen die achtergrond natuurlijk maar een bijzaak is, wordt ook de sport getroffen door het Corona-virus. En zoals we jullie al eerder langs deze weg hebben bericht, wordt ook Olde Veste financieel fors geraakt door de Corona-crisis.

  Per direct is vanaf half maart onze kantine-omzet volledig stilgevallen. En dat juist op het moment dat normaal gesproken onze beste maanden aanbreken: in de maanden maart tot juni realiseert onze kantine bijna 50% van de jaaromzet. En de kantine-omzet is voor Olde Veste erg belangrijk, want de kantine zorgt voor 1/3e deel van ál onze inkomsten. En dus werden we als bestuur opeens geconfronteerd met een enorm gat in onze begroting voor dit seizoen.

  Daarom hebben we direct maatregelen genomen. Geen maatregelen die we graag wilden nemen, maar wel moesten nemen, omdat het noodzakelijk was. Zo hebben we direct alle vergoedingen drastisch aangepast. En sommige uitgaven die al gepland waren, doen we nu even niet. We ontvangen van de overheid een eenmalige uitkering uit de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).  En we krijgen een donatie uit het noodfonds van onze lokale Rabobank, waarvoor grote dank. De KNVB heeft ook toegezegd verenigingen financieel tegemoet te komen. Met dank aan de kantinecommissie hebben we onze kantinevoorraad versneld uitverkocht. En, last but not least, we hebben dit seizoen een meevaller in de oud papier opbrengsten! Dank voor al onze leden die hier wel erg druk mee zijn.

  Door enerzijds al deze extra inkomsten, en door anderzijds zelf fors te bezuinigen, denken wij als bestuur dat we het dreigende gat in de begroting voor dit seizoen hebben kunnen dichten. En daar zijn we voor nu blij mee. Ook erg blij zijn wij met onze leden, die begrip hebben voor deze uitzonderlijke situatie en gewoon hun contributie blijven betalen. Gelukkig kunnen we binnenkort in elk geval voor de jeugd weer trainingen op ons complex gaan aanbieden.

  Hiermee lijkt de financiële uitdaging voor dit seizoen voor Olde Veste dus opgelost. Maar voor het nieuwe seizoen dient zich een nieuwe grote uitdaging aan. Want wanneer zou onze kantine weer open kunnen? Wat betekent de ‘anderhalve meter economie’ straks voor het voetbal en voor onze kantine? In hoeverre worden onze sponsoren geraakt door de crisis en blijven ze in staat om ons te steunen? Veel is nog onzeker, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat onze inkomsten in het eerste deel van het nieuwe seizoen een nieuwe forse dip zullen laten zien. En ook die financiële uitdaging zullen we dus moeten oplossen.

  Ook in het nieuwe seizoen zullen we kritisch naar kosten en investeringen moeten kijken, en zal de ‘tering naar de nering’ gezet moeten worden. Maar het is de insteek van het bestuur om te voorkomen dat we drastische maatregelen moeten afkondigen die de fundamenten van onze club zouden kunnen aantasten. We willen overeind houden waar Olde Veste trots op is! Om niet gedwongen te worden volgend seizoen al te drastisch te moeten bezuinigen of de contributie fors te moeten verhogen, is het dus zaak vooral te kijken naar alternatieve inkomstenbronnen. Het bestuur is daar al druk mee bezig, maar dat kunnen wij niet alleen….

  Nadrukkelijk doen wij dan ook een beroep op de creativiteit van ál onze leden, om met ons mee te denken over nieuwe, aanvullende inkomstenbronnen voor Olde Veste. Met de collectieve creativiteit van bijna 1000 leden, en iedereen die daar om heen staat, moet het toch lukken om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren! Zodat we ook volgend seizoen nog steeds kunnen voetballen bij een gezonde vereniging en gebruik kunnen maken van onze goede faciliteiten.

  Wij staan open voor jullie ideeën!

  Het bestuur van Olde Veste