• Update situatie rond vv Jubbega - Eerste Klasse I

  Vorige week vernamen we dat het bestuur van vv Jubbega opnieuw had besloten de competitie niet uit te spelen, ondanks het besluit van de KNVB en de wens van de eigen spelers de competitie af te maken. Hierop hebben we zaterdag 27 april jl. een brief naar de KNVB gestuurd, met het verzoek vv Jubbega te overtuigen dat er toch gespeeld moet worden.

  Wanneer vv Jubbega over zou gaan tot het niet spelen van de wedstrijden, zou een passende sanctie zijn om de resterende wedstrijden om te zetten in een 3-0 nederlaag. Het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal voorziet hierin. Deze straf in combinatie met vv Jubbega niet uit de competitie te halen, doet het meest recht aan het belang en eerlijke verloop van de competitie. Immers, de ranglijst wordt hierdoor zowel voor promotie als degradatie minimaal beïnvloed, in tegenstelling tot de situatie waarin vv Jubbega voor de tweede keer, vlak voor het slot van de competitie, uit de competitie wordt genomen door een doelbewuste actie van het bestuur van vv Jubbega. Het doelbewust niet komen opdagen bij wedstrijden om ervoor te zorgen dat Jubbega uit de competitie wordt genomen, hetgeen zou leiden tot een degradatie naar (slechts) de 2e klasse, staat lijnrecht tegenover het morele aspect van het amateurvoetbal als geheel; een eerlijk competitieverloop. Wij doen dan ook een beroep op de KNVB en haar tuchtrechtelijke organen om vv Jubbega in dit geval niet uit de competitie te nemen, omdat in deze situatie het uitnemen van vv Jubbega niet een sanctie betreft, maar juist een beloning. Tevens benadrukken wij dat het bestuur Amateurvoetbal van de KNVB hiertoe ook géén verplichting heeft en de mogelijkheid heeft sancties toe te passen die wel recht doen aan een eerlijk competitieverloop.

  Wij hebben daarbij twee alternatieven aangedragen:

   1. Zet de gespeelde en resterende wedstrijden van vv Jubbega van de tweede seizoenshelft om in 3-0 nederlagen. Als gevolg hiervan hebben alle overige verenigingen geen enkel nadeel ten opzichte van die verenigingen die nog tegen vv Jubbega moeten spelen. De netto impact betreft slechts 1 punt nadeel voor één vereniging, hetgeen niet tot een significant ander beeld in de competitie leidt, OF
   2. Breng bij iedere niet-gespeelde wedstrijd van vv Jubbega meer dan vijf wedstrijdpunten in mindering, waardoor de kans op nacompetitie alsmede directe degradatie voor vv Jubbega aanzienlijk wordt vergroot. Bij deze variant kan de competitie, in overleg met vv Jubbega, gecontinueerd blijven.

  Tot onze teleurstelling bereikte ons op dinsdag 30 april jl. het bericht van de KNVB dat ze begrip hebben voor onze zorgen over de ontstane situatie en ons meedenken waarderen, maar dat ze zich hebben te houden aan de juridische werkelijkheid en dus niet ingaan op onze suggesties. Een onafhankelijk tuchtrechtelijk orgaan bepaalt of er sprake is van verwijtbaar gedrag wanneer vv Jubbega twee keer niet komt opdagen en zal de daarbij behorende maatregelen treffen.

  vv d’Olde Veste ’54 verzoekt het bestuur Amateurvoetbal van de KNVB en tuchtorganen van de KNVB dan ook haar verantwoordelijkheid te nemen en met oog voor het bredere belang te handelen en te besluiten.

  Wij blijven ons beraden op verdere juridische stappen en houden jullie op de hoogte.

  Het bestuur van vv d’Olde Veste’54