• Verplaatsen ALV naar 4 februari 2022

  De geldende lockdown eindigt vooralsnog op vrijdag 14 januari a.s. Gelet op het hoge aantal besmettingen en de langzaam dalende aantallen in de ziekenhuizen is de verwachting dat de huidige maatregelen nog een aantal weken zullen worden verlengd. Daarmee komt onze ALV die gepland is op 21 januari in het gedrang. We hebben overwogen een digitale ALV te organiseren, maar dat vraagt (te) veel organisatie op dit moment.

  We hebben daarom besloten de ALV opnieuw te verplaatsen, en deze te houden op

  vrijdag 4 februari 2022 aanvang 20:00u in de kantine

  We hopen dat ook bij een eventuele verlenging van de maatregelen tot eind januari we dan begin februari in de gelegenheid zijn elkaar weer te ontmoeten.

  Blijf gezond en graag tot binnenkort.

  Het Bestuur