• Ondersteuning Wedstrijdsecretariaat

  Johan Veldhuis  
  Theo Vollema  
  Cindy Sloot  
 • 4-FASENMODEL4-FASENMODEL

  Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) ziet er sinds het seizoen 2020/’21 iets anders uit. Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar.

  De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.

  Passend voetbalaanbod

  Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. ​Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer blijven voetballen.

   

  Infographic 4-fasenmodel2,97 mb

  PDF

   

  Pilot

  Gedurende het seizoen 2019/’20 heeft er in West 1 en West 2 een pilot plaatsgevonden met dit 4-fasenmodel. Uit de ervaringen bleek dat betrokkenen bij het pupillenvoetbal (wedstrijdsecretarissen, trainers/coaches, ouders) positief zijn over de nieuwe opzet. Met name het sneller en proactief kunnen herindelen en de duidelijkheid over de speeldagenkalender voor het hele seizoen worden als (zeer) positief ervaren. Daarnaast werd aangegeven dat niet voetballen tijdens schoolvakanties, als prettig en rustgevend beschouwd wordt.

   

  Speeldagenkalender

  De speeldagenkalender geeft vooral duidelijkheid, de speeldagen staan vast voor de pupillenteams, van Onder 7 tot en met de Onder 12 en is er voorafgaand aan het seizoen duidelijkheid over de speeldata. De weekenden waarin wordt gespeeld staan vast en er zijn geen beker- of inhaalweekenden. Het 4-fasenvoetbal neemt de wedstrijdsecretarissen van de verenigingen dus veel (extra) werk uit handen. Door de vrijgekomen ruimte kunnen verenigingen zelf meer activiteiten organiseren, zoals zaalvoetbal in de winter of toernooien.

   

  SPEELDAGENKALENDER VELDBekijk hier de speeldagenkalenders voor het veldvoetbal. (op de KNVB-site)

   

  Speeldagenkalender: klik hier om de pdf te bekijken. 

 • DISPENSATIE CATEGORIE A EN B VELD

  Zowel in categorie B als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Maar welke regels gelden er? Op deze pagina is alle informatie te vinden per categorie voor het seizoen 2021/'22.

  CATEGORIE B

  Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt, is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

  In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie. 

  Seizoen 2021/'22

  Hieronder staan de regels zoals die gelden voor het seizoen 2021/'22.

  Competitie

  Spelvorm

  geboortejaar

  Aantal dispensatiespelers

  JO8

  6x6

  2014

  In alle klassen maximaal 1 per team

  JO9

  6x6

  2013

  In alle klassen maximaal 1 per team

  JO10

  6x6

  2012

  In alle klassen maximaal 1 per team

  JO11

  8x8

  2011

  In alle klassen maximaal 2 per team

  JO12

  8x8

  2010

  In alle klassen maximaal 2 per team

  JO13

  11x11

  2009

  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

  JO14

  11x11

  2008

  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

  JO15

  11x11

  2007

  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

  JO16

  11x11

  2006

  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

  JO17

  11x11

  2005

  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

  JO18

  11x11

  2004

  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

  JO19

  11x11

  2003

  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

   

   

   

   

  MO11

  8x8

  2011

  In alle klassen maximaal 2 per team

  MO13

  8x8

  2009

  In alle klassen maximaal 2 per team

  MO13

  11x11

  2009

  In alle klassen maximaal 3 per team

  MO15

  11x11

  2007

  In alle klassen maximaal 3 per team

  MO17

  11x11

  2005

  In alle klassen maximaal 3 per team

  MO19

  11x11

  2003

  In alle klassen maximaal 3 per team

   

  Veteranen 11x11

  Voor de veteranen 35+ en 45+ die 11x11 spelen gelden de volgende dispensatiemogelijkheden:

  • In de leeftijdscategorieën 35+ en 45+ zijn maximaal 3 dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 35+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 30 jaar te hebben.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 45+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 40 jaar te hebben.

  7x7 mannen 35/45+ en 7x7 vrouwen 18/30+

  Op het moment van spelen dienen alle spelers/speelsters de minimale leeftijd te hebben van 35 jaar (35+categorie), 45 jaar (45+categorie), 18 jaar (18+categorie) en 30 jaar (30+categorie). Er is geen dispensatie mogelijk.

  Opmerking: Voor de categorie vrouwen 18+ geldt dat incidenteel een jongere speelster mag deelnemen. Deze speelster moet echter wel minimaal 15 jaar zijn.

  CATEGORIE A

  De KNVB biedt sinds het seizoen 2019/’20 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.

  Voor het seizoen 2021/'22 bestaat ook voor de leeftijdscategorieën Onder 17 en Onder 18 de mogelijkheid dispensatie te verlenen op basis van een medische verklaring*. Hierdoor kan de speler (j/m) in een ‘passende’ omgeving voetballen.  

  *Medische verklaring

  Daarnaast is net als in categorie B ook in categorie A de regel van toepassing dat in gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, meiden één jaar ouder mogen zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie. 

  Keepers 

  In geval een vereniging het wenselijk acht om op basis van sportieve en/of fysieke redenen een keeper, in de leeftijdscategorie Onder 13 tot en met Onder 16, een dispensatie wil verlenen en deze niet voldoet aan de normen die gelden voor de biologische dispensatie in categorie A, dan is er een mogelijkheid om via een schriftelijke aanvraag dit verzoek bij de KNVB kenbaar te maken. Deze aanvraag dient voor 1 september 2021 verstuurd te worden naar contact@knvb.nl. In de schriftelijke aanvraag dient te worden beargumenteerd ‘waarom’ er sprake zou moeten zijn van dispensatie, aangevuld met de berekening zoals deze bij de biologische dispensatie noodzakelijk is. Dit omdat er enkel en alleen de mogelijkheid voor dispensatie geboden wordt in het geval de keeper in kwestie niet meer dan 1 standaarddeviatie boven de TNO groeicurve zit voor zijn/ haar leeftijd. De keeper mag dus niet bij de langste 33% van zijn leeftijdscategorie behoren, dan is dispensatie niet mogelijk. De sportieve voordelen die dit ten gevolge zou kunnen hebben sluit niet aan bij het uitgangspunt om een passende omgeving voor de individuele speler te bieden. De KNVB zal op basis van deze informatie de aanvraag honoreren.

 • Spelerpasfoto's

  Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen is het altijd belangrijk dat de spelerspasfoto’s correct zijn.
  Dit kan ieder jaar tot uiterlijk 31 oktober.
  De deadline voor het spelregelbewijs is dit jaar verplaatst van begin september 2021 naar 1 januari 2022.
  Door het verplaatsen van de deadline hebben spelers en verenigingen in roerige tijden van corona meer tijd om dit te organiseren. 

   

   

  Met sportieve groet,

  Wedstrijdsecretariaat Olde Veste ‘54