• Voorlopige teamindeling seizoen 2024 - 2025

  Nu het seizoen voor de meeste teams – op het spelen van één of meerdere toernooien na – alweer tot een einde is gekomen, richten we onze blik op het volgende seizoen.

  Na een periode van intensief overleg binnen de groep van HJO ́s, technisch coördinatoren, (keepers)trainers en andere kaderleden, is de voorlopige teamindeling voor volgend seizoen klaar om gedeeld te worden.

  Via onderstaande linkjes kunnen jullie deze voorlopige teamindelingen bekijken

  M.b.t deze voorlopige teamindeling willen we nog graag het volgende opmerken:

  • Mochten er spelfouten in de namen zitten, dan bij voorbaat al onze oprechte excuses. Als u dat aan de huidige elftalleiders wilt doorgeven, dan zorgen zij ervoor dat deze informatie op de juiste plek komt en zsm gecorrigeerd wordt
  • Het betreft hier een voorlopige indeling – er zullen tussen vandaag en de start van het volgende seizoen nog leden vertrekken en zich ook nieuwe leden aanmelden en dat zal nog invloed hebben op de definitieve indeling.
  • Daarnaast is deze indeling naar eer en geweten door een brede groep betrokkenen gemaakt, maar kan het tóch zo zijn, dat niet iedereen het eens is met deze voorlopige indeling. Mocht u het niet met deze indeling eens zijn, dan vragen wij u dit bij uw huidige trainer kenbaar te maken. Hij/zij zal u graag te woord staan voor een uitleg. Mochten uw vragen dan nog niet voldoende beantwoord zijn, dan zal de trainer ervoor zorgen dat er een gesprek met één van onze HJO ́s volgt.
  • De meisjes-teams ontbreken nog. Dat heeft o.a. te maken met het feit, dat bijv. de huidige MO13 en MO15 in een samenwerkingsverband met v.v. Steenwijk zitten. Beide clubs zijn in overleg over beide teams. Zodra voor deze teams definitief bekend is welke speelsters aan deze teams zullen worden toegewezen, zullen we ook de indeling van de meisjes-teams communiceren.
  • U zult in de indelingen zien, dat we ook nog op zoek zijn naar vrijwilligers voor diverse trainers- en leidersposities – heeft u interesse, meld u zich dan bij óf de leider van uw huidige team óf de vrijwilligerscommissie (vrijwilligers@oldeveste.com).

  Verdere informatie over het inleveren van spullen, de start van het volgende seizoen, het trainingsschema van volgend seizoen, informatiebijeenkomsten voor ouders/verzorgers zal binnenkort via de website gedeeld worden.

  Groeten en iedereen alvast een fijne zomer toegewenst!

  Kader Jeugdopleiding vv d'Olde Veste ‘54