• Ondersteuning Wedstrijdsecretariaat

  Johan Veldhuis  
  Theo Vollema  
  Cindy Sloot  
 • Bepalingen promotie/degradatie O21 t/m O13 competities - Voorjaar 2023/24

    

  Klik op de afbeelding voor de bepalingen promotie/degradatie voorjaar 2023/2024.

 • 4-FASENMODEL4-FASENMODEL

  Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) ziet er sinds het seizoen 2020/’21 iets anders uit. Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar.

  De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.

  Passend voetbalaanbod

  Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. ​Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer blijven voetballen.

   

  Infographic 4-fasenmodel2,97 mb

  PDF

   

   

 • Spelerpasfoto's

  Het is weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. De deadline hiervoor is 1 november. Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging uiterlijk 31 oktober een correcte en actuele spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

  Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel verenigingen en gebruikers. Dit om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid.

  Wijzigen vóór 1 november

  Sinds het seizoen 2016/'17 werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas.

  Er zijn verschillende manieren om tot 1 november de spelerspasfoto toe te voegen of wijzigen:

  • Leden/spelers: Zij kunnen zelf in de Voetbal.nl app en in de KNVB Wedstrijdzaken app een spelersfoto toevoegen of wijzigen.
  • Teammanagers: Teammanagers kunnen voor alle spelers uit het team de spelersfoto's toevoegen of wijzigen. Dit gaat via de KNVB Wedstrijdzaken app.
  • De ledenadministratie: Ook kan de vereniging zelf in Sportlink Club spelersfoto's toevoegen of wijzigen. 
   

  Welke voorwaarden?

  Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende contrast. Neem niet het risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen.

  Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan twee megapixel (1600x1200 px). De foto's worden in Sportlink Club altijd geschaald naar het formaat 800x600 px.

  Wijzigen na 1 november

  Na 1 november kun je contact opnemen met de medewerkers van KNVB Contact als je ontdekt dat een foto niet geschikt is als spelerspasfoto. Zij kunnen bij dit soort noodgevallen een correcte spelerspasfoto toevoegen. Voor leden die nog geen spelerspasfoto op de digitale spelerspas hebben, is het altijd mogelijk om een foto in te stellen, dus ook na 1 november.

   
 • Handboek competitiezaken amateurvoetbal

  Download het handboek hier

 • Eerste wedstrijden van pilot vernieuwde spelregels JO13 bekend!

  De officiële start van het seizoen komt steeds dichterbij en vorig weekend zijn onder andere de wedstrijden van de 1e fase JO13 in de categorie B (beker) bekend gemaakt. Op zaterdag 3 september worden in Noord & West 1 de eerste wedstrijden met de vernieuwde spelregels gespeeld en ieder team weet nu tegen wie zij deze wedstrijd spelen. Zorg dat je als vereniging goed voorbereidt bent op de eerste wedstrijden door de informatie over de vernieuwde spelregels met alle betrokkenen te communiceren. ​​​

  Wat kun je als vereniging nu al doen? 

  • Blijf de video en infographic delen vanuit de vereniging in app groepen met trainers/coaches/verenigingsscheidsrechters. En laat trainers deze binnen eventuele elftal app groepen delen met ouders/spelers. 
  • Geef een presentatie voor trainers/verenigingsscheidsrechters om ze te informeren over de vernieuwde spelregels. Dit kun je ook combineren met een oefen- of demowedstrijd om de regels in de praktijk te laten zien. 
  • Laat elftallen die deel uit maken van de pilot de vernieuwde spelregels alvast toepassen tijdens trainingen en eventuele oefenwedstrijden.
  • Zorg dat bij de JO13 elftallen, die uitkomen in de categorie B, de bondsteams in Sportlink Club volledig zijn gevuld met de juiste spelers, trainer(s) en teammanager. Vanuit de KNVB kunnen we dan ook de spelers/trainers nog eens extra informeren over de pilot.

  Communicatiemiddelen
  Om verenigingen te helpen om de vernieuwde spelregels makkelijk onder de aandacht te brengen en te delen binnen de vereniging hebben we diverse communicatiemiddelen:

  • Een infopagina op KNVB Assist met alle informatie over de vernieuwde spelregels. Klik hier om de pagina te bekijken.
  • Een video om de vier vernieuwde spelregels op een duidelijke manier uit te leggen. 
  • En als laatste een infographic met daarin een complete uitleg over de nieuwe spelregels. 

  Het is belangrijk om bovenstaande communicatiemiddelen ook direct te delen met trainers/verenigingsscheidsrechters, zodat zij dit kunnen gebruiken om goed voorbereid aan het seizoen te kunnen starten. Bijvoorbeeld door de spelersgroep te informeren of (oefen)wedstrijden te kunnen fluiten volgens de nieuwe spelregels.

  Heb je nog vragen over de pilot vernieuwde spelregels JO13 categorie B Noord en West 1? Laat het ons weten via contact@knvb.nl

  Met sportieve groet,

  Werkgroep vernieuwde spelregels KNVB

 • Drie fasenvoetbal in deel juniorencompetities

  Om het spelplezier te vergroten en de ontwikkeling van (jonge) voetballers te bevorderen start dit seizoen het drie fasenvoetbal in een groot deel van de juniorencompetities. Het gaat om JO13 t/m JO19 vanaf de hoofdklasse en lager. Dit is onder meer het resultaat van een succesvolle pilot bij de junioren, om meer gelijkwaardige competities te organiseren.

  Voorheen speelden juniorenteams in de leeftijd van O13 t/m O19 in twee even lange reeksen: de zogenoemde najaars- en voorjaarsreeksen. Afgelopen seizoen werd er bij de junioren een pilot met fasenvoetbal gehouden. In vier verschillende districten (West I en West II en Zuid I en Zuid II) in de categorie B werd een aantal varianten van fasenvoetbal getest om zo tot meer gelijkwaardige competities te komen. Ook waren de reisafstanden in deze nieuwe opzet korter dan voorheen.

  Op basis van een uitgebreid onderzoek blijkt nu dat fasenvoetbal een positieve impact heeft op de juniorencompetities. Welke?

  • Fasenvoetbal heeft een positief effect op de gelijkwaardigheid van de competities.
  • Fasenvoetbal heeft een positief effect op het verminderen van reisafstanden.
  • Junioren hechten veel waarde aan de gelijkwaardigheid van de competities, hierdoor wordt het spelplezier verhoogd.
  • Naast de wens om gelijkwaardige wedstrijden te spelen, hebben de junioren eveneens de wens om een iets langere reeks te spelen na de winterstop.

  DRIE FASEN

  Op basis van het onderzoek is gekozen voor een competitie die bestaat uit drie fasen.

  • Fase 1: bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de herfstvakantie
  • Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie
  • Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop

  WAT BETEKENEN DE WIJZIGINGEN VOOR VERENIGINGEN?

  Verenigingen hebben, net als voorgaande seizoenen, teams ingeschreven voor de verschillende competities. Anders dan voorgaande jaren spelen alle voetballers mee in de bekercompetitie, die dient als de eerste fase. Herindeling vindt plaats op dezelfde momenten als bij het pupillenvoetbal, hier hoeft de vereniging geen actie voor te ondernemen. De Teamindex blijft ook in deze nieuwe opzet een rol spelen bij de indelingen.

 • Competitieaanbod Veld Noord 2023-24

  Download het Competitieaanbod Veld Noord 2023-24

 • Overzicht samenwerkingsvormen 2023-2024

  Download het overzicht samenwerkingsvormen 2023-2024

 • Protocol arbitrage voor leiders (definitieve versie 1-2024)

  Download protocol arbitrage voor leiders (definitieve versie 1-2024)

 • Protocol arbitrage voor scheidsrechters (definitieve versie 1-2024)

  Download protocol arbitrage voor scheidsrechters (definitieve versie 1-2024)