• Willem Jan Talsma geslaagd voor UEFA-B

    Willem Jan Talsma (trainer/coach van Olde Veste-2) is geslaagd  voor zijn TC-2 diploma. Op het hoofdveld van Olde Veste legde hij op 21 september de laatste “proeve van bekwaamheid” af.

    De succesvolle trainer van het jeugdige tweede team van Olde Veste heeft de cursus het vorig seizoen gevolgd. Door Corona crisis werd het afrondend examen over de vakantie heen getild.  

    Willem Jan traint nu voor het tweede jaar het tweede team van Olde Veste. Vorig seizoen werd een succesvolle reeks vroegtijdig onderbroken door Corona. Ook dit seizoen is Willem Jan met zijn team weer prima van start gegaan en draait het weer mee in de top van de reserve hoofdklasse. 

    Met het behalen van zijn UEFA-B diploma heeft Willem Jan een mooi resultaat behaald. Namens het bestuur van harte gefeliciteerd.