• Organisatiestructuur

    In juni 2011 heeft d'Olde Veste '54 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Deze nieuwe structuur bevat een vermindering van het aantal bestuursleden en de invoering van Bestuursgroepen en Bestuurscommissies. 

  • Definities

    (Algemeen) Bestuur Het Algemeen Bestuur maakt het algemeen beleid en bewaakt de uitvoering daarvan. Het Bestuur bestuurt op hoofdlijnen, waarbij ieder bestuurslid één of meerdere Bestuursgroepen in zijn portefeuille heeft. Bestuursgroepen De Bestuursgroepen hebben een relatief grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Hierin opereren zij binnen de kaders die op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld.Bestuurscommissies De Bestuurscommissies staan rechtstreeks onder het bestuur en dienen ter advisering en ondersteuning van het Bestuur en de Bestuursgroepen. Overige commissies Alle overige commissies en organisatorische eenheden zijn onderdeel van bovenstaande structuur en/of van tijdelijke aard.

  • Bestuursstructuur