• De organisatiestructuur

  Iedere vereniging kent een eigen structuur. Daarin zijn al onze vrijwilligers het belangrijkste. Zij verzetten wekelijks veel werk. Om e.e.a. in goede banen te leiden helpt een overzichtelijke structuur. Maatschappelijk is het onze verantwoording tenminste een bestuur te hebben met een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

  De structuur van de onze vereniging kent een zekere gelaagdheid met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. We onderscheiden:

  • Strategische bestuurslaag: Daarbij kijken we naar het breder maatschappelijk perspectief waarin we acteren, de samenwerking met derden (professionele) partijen en we borgen hierin de kwaliteit van het (financieel) beleid en de uitvoering.
  • Operationele bestuurslaag: Deze laag heeft de verantwoordelijkheid voor de primaire en secundaire processen binnen de vereniging. Te denken valt aan Voetbalzaken/ Sponsoring / Accommodatie.
  • Uitvoering: Commissieleden en vrijwilligers nemen dit voor hun rekening. Zij geven dagelijkse invulling aan het runnen van de vereniging in alle vormen.

  De gelaagdheid maakt het mogelijk om van hoofdlijnen tot detail af te stemmen. De informatie- en communicatielijn gaat van boven naar beneden en vice versa. Ook per laag wordt uitgewisseld en samengewerkt.

   

  De structuur ziet er voor v.v. d’Olde Veste ‘54 als volgt uit:


 • Bestuursgroepen en commissies

  De strategische bestuurslaag is verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele bestuurslaag. Daarbij kennen we drie hoofdgebieden. In het onderstaande schema zijn dit de drie kolommen.

  1. Primair proces: Voetbalzaken
  2. Primair proces: Commerciële zaken
  3. Secundair proces: Operationele zaken – deze is faciliterend aan de beide primaire processen

   

  Binnen Olde Veste duiden we de drie kolommen aan als bestuursgroepen. Vanuit deze drie bestuursgroepen worden de commissies samengesteld en aangestuurd. De aansturing van de bestuursgroepen is als volgt:

  • Bestuursgroep Voetbalzaken – De kerntaak van de vereniging is de verantwoordelijkheid van drie (3) bestuursleden.
  • Bestuursgroep Commerciële zaken – Verantwoordelijkheid van één (1) bestuurslid.
  • Bestuursgroep Operationele zaken – Verantwoordelijkheid van twee (2) bestuursleden.

   

  Biigevoegd vindt je het complete organogram van onze vereniging. In de afzonderlijke pagina’s op deze site zie je waarvoor verantwoordelijk is.

  Klik hier om de volledige organogram.

  Heb je vragen / opmerkingen? Neem gerust contact op met het bestuur. We gaan graag in gesprek.

  Het bestuur