• Onze Vrijwillig(st)ers

    Zonder vrijwilligers geen voetbalclub. Duidelijker dan dit is het niet te beschrijven. Er is geen enkele vereniging, club of stichting die zonder vrijwilligers kan blijven bestaan. Ook d’Olde Veste ’54 niet. Bij onze club zijn er vele mensen die in hun vrije tijd de club helpen met allerhande zaken. Hiervoor verdient men ons respect, maar ook onze waardering. Vrijwillig(st)er bij d'Olde Veste '54 worden Wat is er nou zo leuk aan het verrichten van vrijwilligerswerk voor een voetbalclub als d’Olde Veste ’54. Tijdens het vrijwilligerswerk heb je veel contact met andere vrijwilligers, wat veel gezelligheid brengt. Ook kan het heel fijn zijn om voor jouw club bezig te zijn. d’Olde Veste ’54 is een thuis, een warme plek om te komen. De vele vrijwilligers die nu al actief zijn, verrichten de meest uiteenlopende taken. Zo zijn er enkele vrijwilligers die meer op de voorgrond staan, zoals de kantinemedewerkers, scheidsrechters en bestuursleden. Maar nog veel meer zijn er vrijwilligers die op de achtergrond blijven, maar net zo veel en goed werk verrichten. Als voorbeeld zou je het onderhoud van de accommodatie kunnen zien, maar ook de functies van materiaalbeheer, commissieleden en ledenadministratie vallen hieronder. Nog steeds hebben we niet alle taken kunnen benoemen, omdat er op vele vlakken werk te doen is bij d’Olde Veste ’54. Iedereen die in het verleden vrijwilligerswerk heeft gedaan voor d’Olde Veste ’54, of dit nu nog steeds doet, verdient onze grootste waardering.